Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens?

Jikx v.o.f. (hierna: ‘JIKX’) biedt in haar webwinkel hoogwaardige kleding aan. In dit kader worden uw persoonsgegevens verzameld. Jikx is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelt JIKX en met welk doel?

Om de bestelde kleding aan u te kunnen doen toekomen, dienen door u een aantal gegevens, inclusief e-mail adres, ingevoerd te worden die JIKX registreert. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de met u overeengekomen overeenkomst te kunnen uitvoeren. JIKX registreert verder uw bankrekeningnummer indien dat nodig is voor het eventueel terugstorten van betaalde bedragen.

Daarnaast kan JIKX uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van e-mail berichten indien u daarvoor bij het opgeven van uw e-mailadres toestemming heeft gegeven . Via deze nieuwsbrieven kan JIKX u op de hoogte houden van de uitbreiding van haar collectie en aanbiedingen doen toekomen.

Geen verstrekking aan derden

De door u verstrekte persoonsgegevens aan JIKX zullen niet worden doorgegeven aan anderen, tenzij dit noodzakelijks is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

In bepaalde gevallen maakt JIKX voor operationele en technische doeleinden, zoals hosting van haar servers, gebruik van (IT) dienstverlening van derden. Deze IT bedrijven leggen automatisch bepaalde gegevens vast, zoals uw eventuele URL, IP-adres, browsertype en –taal, en de datum en tijd van uw bezoek in de webshop en op de website van JIKX.

Links naar andere website

Op de website van JIKX kunnen zich links naar andere websites bevinden en andere website kunnen ook links naar de website van JIKX bevatten. JIKX heeft geen controle over het gebruik van uw gegevens door of via die websites en kan derhalve voor dit gebruik niet aansprakelijk worden gehouden. Aangeraden wordt om je goed te informeren over het privacy en cookie beleid dat op deze websites van toepassing is.

Beveiliging

JIKX heeft gezien de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot, aanpassing en openbaarmaking van en verlies van uw gegevens te voorkomen. De website van JIKX is daarnaast beveiligd tegen misbruik.
Inzage correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

JIKX tracht te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registreren. Bij de verwerking daarvan of als gevolg van technische en andere omstandigheden kunnen echter fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig raken. JIKX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit meebrengt heeft u het recht de door JIKX verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. U kunt hiervoor of voor andere vragen met betrekking uw privacy schriftelijk contact opnemen met JIKX door een brief te sturen naar JIKX, Regentesselaan 37, 1405 EK Bussum of een e-mail te sturen naar info@jikx.nl. Op bovengenoemd (e-mail) adres kunt u tevens uw gegeven toestemming voor het toesturen van e-mails door JIKX te allen tijde intrekken.

JIKX bewaart uw gegevens in principe zolang als dat nodig is voor doeleinden als in dit Privacy en Cookie Statement genoemd doch niet langer dan twee jaar. Daarna kunnen uw persoonsgegevens ook bewaard blijven voor archiefdoeleinden met uitsluitend als doel dat mocht u zich ooit weer kleding via onze website willen bestellen, u niet nog een keer al uw gegevens in hoeft te vullen.

Cookies en surfgedrag

De website van JIKX maakt gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek van de website worden achtergelaten op uw computer. Deze bestanden kunnen op geen enkele manier uw computerbestanden beschadigen. Deze cookies helpen niet alleen bij het gebruikersvriendelijker maken van de website van JIKX maar worden ook gebruikt om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden. Verder kunnen cookies gebruikt in combinatie met uw IP adres eventueel gebruikt worden om inzicht te krijgen in het surfgedrag op de website. De gegevens over het surfgedrag worden niet gebruikt voor individueel gerichte aanbiedingen, maar worden op geaggregeerd niveau gebruikt om de algemene inhoud en gebruiksmogelijkheden van de site te verbeteren.

JIKX maakt ook gebruik van Google Analytics een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van de website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om een beeld te krijgen hoe bepaalde acties lopen, hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De verkregen informatie [waaronder ook uw IP adres en het type browser dat u gebruikt] – wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics: www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview. JIKX heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Google en/of andere derden.
U kunt overigens zelf beslissen of uw browser u op de hoogte houdt wanneer een cookie wordt geplaatst. Alsdan kunt u een cookie accepteren of weigeren. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. In sommige gevallen zal dan wel de website deels niets meer toegankelijk zijn.

De door JIKX geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de help-functie en/of instellingen van uw browser.

Wijzigingen

JIKX behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar Privacy & Cookie Policy. Daarom adviseren we u om dit statement regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is laatst gewijzigd op 14 juli 2014.